Wonen op het terrein

Het terrein van De Belvertshoeve ligt in een prachtige bosrijke omgeving en is een open 24-uursverblijf. Hier hebben de jongeren een eigen woonruimte met eigen sanitair. Doel van de 24 uurs begeleiding is gericht op zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en hun sociale omgangsvaardigheden te verbeteren. We doen dit d.m.v. vooral praktisch leren waarbij het hebben van een goede dagbesteding verplicht is. Binnen De Belvertshoeve volgt iedere jongere zijn/haar individuele traject op het gebied van zowel wonen als leren en werken.

Wonen op het terrein is gericht op:

  • Je een veilig thuis bieden;
  • Basiszorg centraal;
  • Stabiliseren gedrag;
  • Gezond dag- en nachtritme;
  • Leren en werken;
  • Voorbereiding traject.
190912-078
190912-083
190912-085