download
download (2)
190912-082
210318-506-lowres
210318-552
previous arrow
next arrow

Wonen algemeen

Het woontraject bij de Belvertshoeve is opgedeeld in vier fases:

Fase 1
In de eerste fase ligt de nadruk op gedrag en vaardigheden die samenhangen met de dagelijks gang van zaken op de groep. Je thuis en welkom voelen binnen je nieuwe woon/werksituatie. Het aanleren van basisvaardigheden en adequaat gedrag. Stabiliseren en voorbereiden van je traject. Het opstellen van je persoonlijk plan in samenspraak met je persoonlijk begeleider en orthopedagoog.

Fase 2
In de tweede fase staat het gedrag ten opzichte van derden en de daarmee samenhangende omgangsvaardigheden centraal. Het ontwikkelen van sociale- en werknemersvaardigheden. Het je bewust worden en in kaart brengen van je beperkingen en mogelijkheden.

Fase 3
In de derde fase vormen je individuele leerdoelen, zoals die zijn aangegeven in het persoonlijk plan de boventoon. In het persoonlijk plan wordt aangegeven welk gedrag problemen veroorzaakt en in welke richting dit zou moeten veranderen om gewenst gedrag te bereiken. Ook de jongere krijgt hierop feedback en in het plan wordt tevens omschreven (interventies) hoe hiermee omgegaan moet worden door de woon/werkbegeleiders en leerkrachten.

Fase 4
In fase vier en tevens de laatste fase. Dit is de externe fase (het beoogde externe milieu) Dit onderdeel van het persoonlijk plan bevat enerzijds het toekomstig netwerk (waar wil ik wonen, met wie?) en anderzijds de belangrijke aspecten van het beoogde toekomstig functioneren (wat kan ik zelfstandig en waar heb ik nog hulp c.q. ondersteuning bij nodig). Dit onderdeel ligt in de tijd verder weg maar stuurt gedurende het begeleidingsproces in toenemende mate de keuzes die ten aanzien van begeleiding worden gemaakt. Kortom voorbereiding van het afscheid start bij binnenkomst.