Overige informatie

 

Welke kosten betaalt de jongere zelf bij verblijf op De Belvertshoeve?

De jongeren betalen een bijdrage van €12,50 aan was- en schoonmaakmiddelen per maand.

Wat te doen bij een klacht?

Allereerst horen wij deze natuurlijk graag als eerste van jou en zullen wij er alles aan doen om er samen met jou uit te komen. Mocht dit niet lukken dan kun je terecht bij onze interne klachtenfunctionaris. Weet je er met deze functionaris niet uit te komen dan kun je ook een klacht indienen bij de regionale klachtencommissie. Mocht het dan nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, is er als laatste optie het inschakelen van de geschillencommissie.

Medezeggenschap

Binnen de Belvertshoeve bestaat de JORA (jongerenraad).

De JORA (jongerenraad) komt op voor de belangen van de jongeren. Deze raad komt regelmatig bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over het zorgbeleid binnen de Belvertshoeve. Het gaat hier dus om zaken die voor alle bewoners belangrijk zijn. De jongeren kunnen praten met de directie over zaken die zij opmerken bij de begeleiding en verzorging die naar hun mening beter zou kunnen. Individuele hulpvragen bespreken de jongeren met begeleiding en/of orthopedagoog.

Hoe werkt de JORA precies?

Het is de bedoeling dat van elke locatie enkele jongeren aan het JORA overleg deelnemen als vertegenwoordigers. In het locatieoverleg is het van belang dat eenieder aangeeft wat hij/zij besproken wil hebben, zodat de vertegenwoordigers dit mee kunnen nemen in het JORA overleg. Het overleg vindt een keer per twee maanden plaats. Van ieder overleg worden notulen gemaakt, dit wordt gecoördineerd door de teamleider. De verslagen komen te liggen in een map op elke locatie, zodat iedereen ze nog eens na kan lezen.

Kwaliteit

Sinds 2007 is de Belvertshoeve HKZ-gecertificeerd . Dit betekent dat onze organisatie voldoet aan alle kwaliteitsnormen die landelijk zijn vastgesteld. Onze JORA (jongerenraad) speelt in alle verbetervoorstellen een belangrijke rol. Natuurlijk zijn we daar trots op/ Het betekent dat we hebben aangetoond in staat te zijn kritisch te kijken naar onze zorg- en dienstverlening en deze bij te stellen als de situatie daarom vraagt. Ook wordt er elke twee jaar een cliënt- en medewerkerstevredenheidsonderzoek afgenomen binnen onze organisatie. De uitslagen hiervan zijn leidend voor verbetervoorstellen. De Belvertshoeve is zich nu aan het voorbereiden op de nieuwe kwaliteitseisen die gelden voor 2018.

Kwaliteitsrapport 2017

Dit rapport gaat over de kwaliteit van de Belvertshoeve. Zijn de jongeren tevreden over de Belvertshoeve? Doen de begeleiders het goed, of kan er nog iets verbeterd worden?Er is gekeken of in 2017 de Belvertshoeve goede begeleiding heeft gegeven aan jongeren.

In het kwaliteitsrapport staat heel veel informatie. Het is een lang rapport, met lange zinnen. Een beetje saai om te lezen, en misschien soms ook moeilijk om te begrijpen. Daarom is deze samenvatting gemaakt. Als iemand dit leest en wil weten waarom hier iets is opgeschreven, dan kun je het hele kwaliteitsrapport lezen.

Jongeren zelf aan het woord:

Timo van de Jora heeft gezegd dat we de samenvatting heel erg kort moeten houden. Maar dat het wel belangrijk is om de verhalen van jongeren erin te zetten. Dus dat hebben we gedaan.

 

Mijn naam is Jannick en ik ben 23 jaar oud.

Sinds 1 februari 2013 woon ik op de Belvertshoeve en ik woon hier nog altijd met veel plezier. Ik heb vier jaar in het hotel gewoond, daarna ongeveer één jaar op het terrein en nu woon ik sinds kort in het groepshuis.

Ik vind het fijn dat ik hier mocht komen want sinds ik uit huis ben gegaan, had ik alleen nog maar op crisisplekken gezeten. Overal was ik een nummer in plaats van gewoon Jannick. Ik word hier wel gezien als Jannick en dat is echt heel fijn. Ook toen ik hier kwam wonen was er een warm welkom.

Ik ben in die vijf jaar heel erg gegroeid. Ik hoor iedereen nog zeggen: “vijf jaar geleden was je een totaal ander mens met agressie enz. en kijk jezelf nu eens”. Volgens iedereen moet ik trots zijn op mezelf, maar eigenlijk ben ik trotser op iedereen die hier werkt. Zij durfden het aan met mij. Ik ben gewoon heel dankbaar. De Belvertshoeve mag dan een stichting zijn, voor mij voelt het als een tweede familie want familie steunt elkaar en laat elkaar nooit vallen.

Jannick

 

Om te weten of de Belvertshoeve goede begeleiding heeft gegeven, is gekeken wat er in 2017 allemaal is gebeurd.

  • Zijn er klachten geweest?
  • Hoeveel mics waren er?
  • Wat heeft de Jora allemaal gezegd?
  • Wordt er goed met jongeren aan de doelen gewerkt?
  • Hebben begeleiders op de juiste manier gewerkt?
  • Wordt er goed samengewerkt tussen begeleiders, jongeren en anderen (bijvoorbeeld met ouders, of met Stevig)?

Aan de Jora is gevraagd of zij het eens zijn met het kwaliteitsrapport.

 

 

Ik ben Anselma, en ben 24 jaar. Ik woon sinds 20 mei 2014 op de Belvertshoeve.

Ik ben op de Belvertshoeve komen wonen met een drugsverslaving, en mijn doel hier was om er vanaf te komen. 2 jaar lang is het met ups en downs gegaan, en veel strijd gehad met de begeleiding. Ik heb bij novadic kentron gezeten, en moest daar 1 keer in de week heen. Dat heeft mij heel goed geholpen! Ik heb het uiteindelijk allemaal zelf moeten doen, maar doordat de begeleiding vertrouwen in me hebben gehad en altijd achter me hebben gestaan is het mij gelukt.

Op 24 februari 2016 was mijn laatste dag, dat ik echt iets had gebruikt. Nu zijn we inmiddels meer dan 2 jaar verder en heb nog steeds niks gebruikt, ik heb er ook geen zucht meer naar en wordt er zelfs nu misselijk van als ik het al ruik.

Toen ik eenmaal van de drugs afwas, waren mijn emoties heftiger geworden. Door het drugs gebruik heb ik veel weg gestopt, en moest leren om opnieuw met mijn emoties om te gaan. Ik merkte dat ik het niet alleen kon samen met de begeleiding, en dat er meer hulp voor nodig was. Dat heb ik hier ook aangegeven bij onze orthopedagoog, en samen opzoek gegaan wat de mogelijkheden waren. We kwamen uit mijn Stevig Dichterbij, we hebben me aangemeld en kreeg al snel een gesprek.

Een aantal gesprekken gehad en samen gekeken wat de opties waren, ik kon daar naar de dagbehandeling om therapieën te gaan volgen. Ik kon zelf een beetje kiezen wat ik wilde aan therapieën, ik had keuzen uit PMT (Psychomotorische therapie), Socio therapie, beeldende therapie, drama. Mijn keuze was om PMT (Psychomotorische therapie) te gaan doen, en heb er Socio therapie bij gehad ik heb ook een tijdje beeldende therapie gedaan.

Ik ga elke Dinsdag naar therapie, en mijn dag begint daar om 10.45u tot 14.00u. Als ik thuis kom ben ik wel echt helemaal op, maar ik doe het voor een goed doel. De begeleiding wordt er bij betrokken, zodat hun ook weten wat ik daar doe. Begeleiding probeert zeker hun best te doen om mij te begrijpen, maar dat lukt ook niet altijd. Ik ben iemand die het lastig vind om over gevoelens te praten, en lukte me 2 jaar geleden niet eens. Dankzij mijn therapieën heb ik geleerd om woorden aan mijn gevoel te geven, het verschil weten wat nu echt verdriet is en wat boosheid is. Begeleiding begint mij nu beter te begrijpen, waardoor ze mij goed kunnen helpen.

De Belvertshoeve is een fijne plek om te wonen, en je gaat met doelen aan de slag. Hier leer je werken, naar school gaan, aan de structuur te werken. Zodat wij een leuke baan kunnen krijgen later. Als het even niet lukt om naar je werk te gaan, dan kijken ze samen met mij wat wel lukt.

Naar 4 jaar ga ik het terrein verlaten van de Belvertshoeve, maar ben nog niet helemaal weg. Ik mag doorstromen naar het Groepshuis, waar ik 1 keer in de week ga koken, elke dag een taakje doen, minder begeleiding. Op 20 mei 2018 is het dan ook zover en mag ik gaan verhuizen, het is allemaal super spannend en eng. Dit was mijn volgende doel om naar toe te groeien, en dat doel is behaald.

Kan ik zeggen dat ik trots op mezelf ben? Ja, ik ben trots op mezelf, maar moet ook nog veel dingen leren. Maar stapje voor stapje kom ik er! Ik ben iemand die graag 6 stappen vooruit doet, maar uiteindelijk moet ik 4 stappen terug doen. Ik wil altijd te snel gaan en een hoop overslaan, maar heb inmiddels geleerd dat dat geen optie is voor mij. Ik kom mezelf dan tegen, waardoor ik een slechtere periode heb.

Ik kan zeggen dat het nu goed met me gaat, en ik heb ook nog mijn ups en downs. Maar dat heeft toch iedereen? Zo’n groep als de Belvertshoeve vinden we nooit meer, de Belvertshoeve heeft mij laten groeien. Ik wil Ron en Jeanette hiervoor ook heel veel voor bedanken, want zonder hun was de Belvertshoeve er niet geweest. Ron en Jeanette kennen we ook persoonlijk, omdat ze altijd even een kijkje komen nemen. Ze vragen altijd aan ons hoe het met ons gaat. Deze 2 mensen zijn toppers!!!

Groetjes Anselma

 

Toen we klaar waren met het rapport, zeiden Ron en Jeannette dat zij tevreden zijn over de kwaliteit van de Belvertshoeve. Er zijn geen nieuwe dingen ontdekt die Ron en Jeannette anders willen doen. Timo en Linde van de Jora zijn het hiermee eens.

Waarom zijn we zo tevreden?

  • Op de Belvertshoeve kunnen jongeren zich thuis voelen. Je wordt gezien als een persoon en niet als een nummer. Er wordt naar je geluisterd.
  • Op de Belvertshoeve krijg je structuur: gezond eten, overdag werken of naar school en ’s nachts slapen. Een goede vrijetijdsbesteding. Als je een goede structuur hebt, kun je ook werken aan je doelen. Dan kom je steeds een stapje verder.
  • Er wordt goed samengewerkt. Begeleiders en jongeren werken samen. Ook wordt er goed samengewerkt met anderen. Bijvoorbeeld met de ouders of voogd van een jongere. Of met andere organisaties, zoals Stevig of Novadic Kentron. Er wordt altijd gekeken wat het beste is voor de jongere. Daar helpt de begeleiding bij, of de gedragsdeskundige van de Belvertshoeve.
  • Soms heeft een jongere het moeilijk. Iemand maakt veel ruzie, of gebruikt drugs, of loopt weg. Dan hebben alle begeleiders veel aandacht voor die jongere. Dat is soms nodig, maar het is wel lastig voor de groep. Die krijgt dan minder aandacht. De begeleiders leggen dat wel uit. Soms springen Ron en Jeannette bij. Jongeren proberen elkaar ook te helpen. We doen het met elkaar.

 

Ik ben Linde, 25 jaar.

Ik woon nu ruim 4 jaar bij de Belvertshoeve op het terrein. Voor ik hier kwam wonen verbleef ik 7 ½ jaar in verschillende gesloten instellingen. In heb bewust zelf gekozen voor een beschermde woongroep. Ik wilde heel graag een plek waar ik echt kon wonen in plaats van tijdelijke opname.

De Belvertshoeve is voor mij een hele fijne en veilige omgeving en voelt gewoon als mijn thuis. De zorg en begeleiding die hier wordt gegeven past zich aan op het individu. Er is niet één vast protocol. Er wordt gekeken naar wat ik nodig heb en voor mijn wel/niet helpt. Daardoor voel ik me geen nummer maar gewoon Linde.

Dagbesteding is hier voor alle jongeren verplicht en dat kan zijn in de projecten hier op de Belvertshoeve, school of werk buiten de deur. Ik werk 3 à 4 dagen in het bosrestaurant en 1 dag per week buiten de deur bij Stanislaus in Moergestel. Door de dagbesteding hier heb ik een goede dag invulling en structuur in mijn dag. Dit is voor mij heel helpend. Ik kan bijvoorbeeld ook niet zo goed omgaan met vrije tijd en daar word ik hier ook goed bij geholpen.

Ik knutsel veel en als de jongeren vakantie hebben gaan we met de groep een aantal keer in die weken op groepsuitje. We gaan dan verschillende dingen doen zoals bootje varen in de Biesbosch of naar een pretpark. Dit is ook goed voor de groepssfeer. Een keer per jaar gaan Ron en Jeannette met ongeveer 8 jongeren een week op vakantie naar Kreta. Dit is altijd heel gezellig en ontspannen.

Al met al alleen maar goede dingen hier op de Belvertshoeve.

 

Ron en Jeannette zeggen: “we moeten doorgaan met de jongeren als persoon te zien en goed met ze samen te werken. Weten wat er speelt bij de jongeren zodat we ze goed kunnen helpen. Dat is de kern van kwaliteit. Als jongeren tevreden zijn en zich betrokken en veilig voelen, dan zijn we op de goede weg. Ook medewerkers moeten zich veilig en betrokken voelen. Alles valt of staat met de kwaliteit van de medewerkers. We hebben veel vertrouwen in de medewerkers”.

We zijn dus tevreden over de kwaliteit van de Belvertshoeve. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. Jongeren zeggen soms dat de communicatie beter kan, zodat iedereen zich aan dezelfde afspraken houdt.

Het was al bekend dat dit een verbeterpunt is, want dit kwam uit het Cliënttevredenheidsonderzoek. Ron en Jeannette vinden dit ook belangrijk. Hier wordt al met de Jora over gesproken. De Belvertshoeve hoeft geen nieuw verbeterplan te maken, maar moet doorgaan met verbeterplannen die er al zijn.

Het is belangrijk dat jongeren blijven vertellen wat zij nodig hebben en wat zij goede begeleiding vinden. Zodat de Belvertshoeve de jongeren steeds beter kan helpen.

 

Hey met Amal

Ik vond het spannend om hier  te komen wonen. Maar uiteindelijk  ben ik er aan gewend. en heb ik leuke jongeren en begeleiding  om me heen  die  me goed kunnen helpen met me problemen en.ik vind het fijn om hier  te gaan groeien en meer  te leren.

Wat ik ook heel leuk vind is dat ik in de horeca kan werken en me dag goed bezig kan houden met afleiding  en me zelf dat vind ik  fijn.

Wat ik uiteindelijk hier wil bereiken om met mezelf bezig te zijn en sterk van kan worden wat ik heb geleerd einde……

 

Hier vind je het volledige kwaliteitsrapport 2017.

 

BHV (bedrijfshulpverlening)

Bedrijfshulpverlening betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een organisatie. Deze BHV’ers komen in actie wanneer de veiligheid en/of gezondheid van werknemers, bewoners en eventuele bezoekers gevaar loopt. Hun taak is om letsel en schade te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Omdat wij de veiligheid van onze jongeren en medewerkers altijd zo goed mogelijk willen waarborgen zijn er altijd voldoende BHV’ers aanwezig binnen onze organisatie.