Stichting de Belvertshoeve

Stichting de Belvertshoeve bestaat uit woonbegeleiding met 3 leefsferen, wonen, leer-werktrajecten en vrije tijd. De Belvertshoeve bestaat uit verschillende locaties waarbinnen de cliënt zich kan ontwikkelen van 24-uurs zorg naar zelfstandig wonen.

Voor wie?

De Belvertshoeve biedt begeleiding aan jongeren vanaf 18 jaar met en zonder licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische of psychosociale problematiek. De Belvertshoeve helpt jongeren die intensieve ondersteuning nodig hebben en begeleidt hen naar meer zelfstandigheid op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Samen met de begeleiding werken de jongeren hard om hun leven weer op de rails te krijgen. Een deel van de jongeren wordt gefinancierd van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en ander deel van de jongeren wordt vanuit de WMO (voor jongeren die vallen binnen de regio Hart van Brabant).

De weg naar ons

Je kunt jezelf aanmelden via deze website. Kijk voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure onder het kopje aanmelden. De Belvertshoeve zal dan samen met jou en je systeem kijken naar een passend zorgaanbod.