Stichting de Belvertshoeve

Stichting de Belvertshoeve bestaat uit woonbegeleiding met 3 leefsferen, wonen, leer-werktrajecten en vrije tijd. De Belvertshoeve bestaat uit verschillende locaties waarbinnen de cliƫnt zich kan ontwikkelen van 24-uurs zorg naar zelfstandig wonen.

Voor wie?

De Belvertshoeve is er voor jongeren (jongens en meisjes) tussen 18 en 28 jaar met een lichtverstandelijke beperking en/of normale begaafdheid met grote problemen. Deze problemen kunnen velerlei zijn denk aan gedragsproblemen, geen school en/of dagbesteding, drugs, criminaliteit en problemen thuis. Doelgroepen: jongeren met psychische problemen, jongeren met psychiatrische problemen, jongeren met leerproblemen, jongeren met gedragsproblemen, jongeren met een verstandelijke beperking, jongeren met een stemmingsstoornis, jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, jongeren met een ontwikkelingsstoornis en jongeren met een angststoornis.

voor-wie-1

De weg naar ons

In veel gevallen is er al contact met instanties zoals jeugdzorg, MEE, justitie, verslavingszorg, reclassering of GGZ. Zij zijn dan ook vaak de instanties, naast natuurlijk de ouders/verzorgers, die de jongere doorverwijzen naar De Belvertshoeve. De Belvertshoeve kijkt dan samen met de jongere, ouders en verwijzers naar een passend plan om deze problemen aan te pakken. Kijk voor informatie informatie over de aanmeldingsprocedure onder het kopje aanmelden.

voor-wie-2