JORA presentatie

 
Woensdag 21 februari gaven de leden van de JORA een presentatie om nieuwe leden te werven.

Binnen de Belvertshoeve bestaat de JORA (jongerenraad).
De JORA (jongerenraad) komt op voor de belangen van de jongeren. Deze raad komt regelmatig bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over het zorgbeleid binnen de Belvertshoeve. Het gaat hier dus om zaken die voor alle bewoners belangrijk zijn. De jongeren kunnen praten met de directie over zaken die zij opmerken bij de begeleiding en verzorging die naar hun mening beter zou kunnen. 

De huidige leden van de JORA gaven een presentatie aan zowel de medewerkers als bewoners van de Belertshoeve om nog eens te benadrukken hoe belangrijk de JORA is en om nieuwe leden te werven.