Medezeggenschap

JORA

Binnen de Belvertshoeve bestaat de JORA (jongerenraad).
De JORA (jongerenraad) komt op voor de belangen van de jongeren.

Klachten en vertrouwenspersoon

Wat te doen bij een klacht?

Allereerst horen wij deze natuurlijk graag als eerste van jou en zullen wij er alles aan doen om er samen met jou uit te komen.

Kwaliteit

Kwaliteit

Sinds 2007 is de Belvertshoeve HKZ-gecertificeerd. Dit betekent dat onze organisatie voldoet aan alle kwaliteitsnormen die landelijk zijn vastgesteld. Onze JORA (jongerenraad) speelt in alle verbetervoorstellen een belangrijke rol.

Bedrijfshulpverlening

BHV

Bedrijfshulpverlening betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een organisatie.

Kosten

Welke kosten betaalt de jongere zelf bij verblijf op De Belvertshoeve?

De jongeren betalen een bijdrage van €12,50 aan was- en schoonmaakmiddelen per maand.