Stichting de Belvertshoeve

Stichting De Belvertshoeve bestaat uit woonbegeleiding met drie leefsferen: wonen, leer-werktrajecten en vrije tijd. De Belvertshoeve heeft verschillende locaties waarbinnen jongeren zich kunnen ontwikkelen van 24-uurszorg naar zelfstandig wonen.

Voor wie?

De Belvertshoeve biedt begeleiding aan jongeren vanaf 18 jaar met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische of psychosociale problematieken. De Belvertshoeve helpt jongeren die intensieve ondersteuning nodig hebben en begeleidt hen naar meer zelfstandigheid op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Samen met de begeleiding werken de jongeren hard om hun leven weer op de rails te krijgen. Een deel van de jongeren wordt gefinancierd door de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en ander deel van de jongeren wordt vanuit de WMO (voor jongeren die vallen binnen de regio Hart van Brabant) gefinancierd.

De weg naar ons

Je kunt jezelf aanmelden via deze website. Kijk voor meer informatie over de aanmeldingsprocedure onder het kopje aanmelden. De Belvertshoeve zal dan samen met jou en je systeem kijken naar een passend zorgaanbod.

Visie van De Belvertshoeve

Visie van
De Belvertshoeve

Iedereen heeft recht op kansen en ontwikkeling. Ook als je er in eerste instantie niet in slaagt om je kansen te benutten. Daar zijn wij bij De Belvertshoeve van overtuigd.
Wij streven naar de maximaal haalbare kwaliteit van leven!

De Belvertshoeve heeft als kernwaarde wederzijds respect en samenwerking zonder bevoogdend te zijn. Onze medewerkers zijn professionals die handelen vanuit een betrokken benadering. Zo ondersteunen we jongvolwassenen, met diverse problematieken, om het maximale uit hun leven te halen.

Onze ambitie is een positief toekomstperspectief bieden aan onze jongeren.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid.