Missie, visie en ambitie

Missie van de Belvertshoeve:
De Belvertshoeve wil jong volwassenen, met diverse problematieken, helpen het maximale uit hun leven te halen.

Visie van de Belvertshoeve:
De Belvertshoeve is ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op kansen en ontwikkeling, ook als dit herhaaldelijk niet lukt. Er wordt gestreefd naar de maximaal haalbare kwaliteit van leven. De Belvertshoeve heeft als kernwaarde wederzijds respect en samenwerking zonder bevoogdend te zijn. Medewerkers van de Belvertshoeve kenmerken zich door professioneel handelen vanuit een betrokken benadering.

Ambitie:
Onze ambitie is een positief toekomstperspectief bieden aan onze jongeren.

180329-487-1 test