Wonen in het hotel

Het hotel  staat op de hoofdlocatie van de Belvertshoeve op de Scheibaan waar ook de 24uurs zorg wordt verleend. In het hotel is de mogelijkheid om negen jongeren te huisvesten.  Iedereen heeft een eigen ruime woon/slaapkamer inclusief badkamer. De eetkamer en de woonkamer zijn voor gezamenlijk gebruik. In het hotel kan je vaardigheden die je al bezit verder ontwikkelen. Denk dan bijvoorbeeld aan het opstarten van je dag, naar je werk of dagbesteding gaan, aanleren van praktische vaardigheden maar ook het invullen van vrije tijd. Er kan ondersteuning geboden worden bij onderhoud van je kamer of het beheer van je financiën. Iedereen draagt in het hotel een steentje bij aan het huishouden. Mocht je geen onderwijs volgen of een baan hebben, kun je gebruik maken van de dagbesteding op het terrein aan de Scheibaan.

Begeleiding is aanwezig in de ochtend om je te helpen bij het opstarten van je dag. En ’s middags vanaf 15.00 uur uur  tot ’s avonds 23.00 uur. In de nacht is er een wakkere nachtdienst aanwezig op het terrein. Mocht je begeleiding nodig hebben wanneer deze niet aanwezig is, kan er ten alle tijde gebruik worden gemaakt van de begeleiding op de aangrenzende locatie.

Ben je tussen de 18 en 28 jaar en heb je hulp nodig bij het vergroten van je zelfstandigheid op het gebied van praktische vaardigheden, weerbaarheid en sociale vaardigheden dan is het hotel misschien wel iets voor jou.