Wat biedt De Belvertshoeve

Bij De Belvertshoeve kun je wonen, leren en werken en wordt je geholpen bij een zinvolle vrije tijdsbesteding . De Belvertshoeve helpt je bij het opbouwen van een gezond netwerk (familie, vrienden en kennissen). Ook worden ouders en/of verzorgers uitgenodigd bij de persoonlijk plan besprekingen. Onaangepast gedrag wordt beoordeeld vanuit achterliggende oorzaken en niet vanuit de gevolgen vanuit dit gedrag. Je leert verantwoordelijkheid nemen binnen een veilige begrenzing zodat je uiteindelijk zoveel als mogelijk op eigen benen komt te staan.

De Belvertshoeve kent 5 woon en /of begeleidingsvormen