Meepraten in de JORA (jongerenraad)

De JORA (jongerenraad) komt op voor de belangen van de jongeren. Deze raad komt regelmatig bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over het zorgbeleid binnen de Belvertshoeve. Het gaat hier dus om zaken die voor alle bewoners belangrijk zijn. Individuele hulpvragen bespreken de jongeren met begeleiding en/of orthopedagoog.