Hoe kom je bij De Belvertshoeve

Onze jongeren hebben bijna op alle ontwikkelingsgebieden achterstand. De sociaal emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling maar ook de morele ontwikkeling (wat is goed en wat is kwaad is verstoord).Dus vaak spelen er meerdere problemen tegelijk. Meestal is er al contact met instanties zoals jeugdzorg, MEE, justitie, verslavingszorg, reclassering of GGZ . Zij zijn dan ook vaak de instanties naast natuurlijk de ouders die de jongere doorverwijzen naar De Belvertshoeve. De Belvertshoeve kijkt dan samen met de jongere, ouders en verwijzers  naar een passend plan om deze problemen aan te pakken.